Tag: Граматика (Page 1 of 3)

Префікси в англійській мові.

Найпоширеніші префікси в англійській мові : Opentalk

https://grammarway.com/ua/prefixes

Префікси англійської мови використовуються для утворення нових слів. Вони можуть змінювати значення слова, але в більшості випадків вони не змінюють частину мови, до якої це слово належить. Префікси стоять перед коренем слова і часто приєднуються до дієслівприкметниківіменників та прислівників.

Не існує чітких правил приєднання префіксів, так як префікси, що використовуються в англійській мові, були запозичені з французької, грецької та латинської мов. Тому слова с префіксами преба запам’ятовувати кожне окремо. Однак, знання англійських префіксів значно допоможе при запам’ятовуванні нових слів.

 • prefix – префікс
 • impolite – неввічливий, нечемний
 • antiaircraft – протиповітряний
 • co-operation (cooperation) – співпраця, співробітництво
 • undergo – зазнавати, зносити
 • anti-American – антиамериканський

Заперечні префікси

Префікси un-, in-, im-, il-, ir-, a-, non-, dis-, а також mis– вживаються для утворення заперечної форми слова або його антоніма. В більшості випадків вони приєднуються до прикметників. В реченні використання таких префіксів можна замінити заперечною часткою not.

 • I am unable to do this. – Я не в змозі зробити це.
 • I am not able to do this. – Я не можу зробити це.
 • It’s impossible! – Це неможливо!
 • It’s not possible! – Цього не може бути!

 

 

Префікс un- використовується частіше за інші префікси та приєднується до слів, що можуть починатися як з голосного, так і з приголосного звуків.

 • unable – бути не в змозі, неспроможним
 • unhelpful – некорисний, даремний
 • unknown – невідомий
 • uncomfortable – некомфортний
 • unfinished – незакінчений
 • able – бути спроможним
 • helpful – корисний
 • known – відомий
 • comfortable – комфортний
 • finished – закінчений, завершений

Префікс in– використовується зі словами, що починаються з голосних (окрім i и u) та приголосних.

 • accurate → inaccurate (неточний)
 • organic → inorganic (неорганічний)
 • appropriate → inappropriate (непідходящий, невідповідний)
 • sane → insane (ненормальний)
 • definite → indefinite (невизначений)
 • decent → indecent (неналежний, непристойний)

Префікс im– приєднується до слів, що починаються тільки на приголосні m та p.

 • moral → immoral (аморальний)
 • mobile → immobile (нерухомий)
 • possible → impossible (неможливий)
 • polite → impolite (нечемний, неввічливий)

Префікс il– вживається зі словами, що починаються з приголосного l.

 • legal → illegal (нелегальний)
 • logical → illogical (нелогічний)
 • legible → illegible (нечіткий, нерозбірливий)
 • literate → illiterate (неписьменний, безграмотний, невіглас)

Префікс ir– вживається тільки з тими словами, що починаються з приголосного r.

 • regular → irregular (неправильний)
 • responsible → irresponsible (безвідповідальний)
 • relevant → irrelevant (невідповідний, недоречний, той, що не має відношення)
 • rational → irrational (нераціональний)

Префікс a– приєднується тільки до тих слів, що починаються з приголосного. Він має значення відсутності певної якості.

 • political → apolitical (аполітичний)
 • sexual → asexual (асексуальний, безстатевий)
 • theist → atheist (атеїст)
 • moral → amoral (аморальний)

Префікс -a також має значення  «на», «в», «у бік до» або ж вказує на спосіб дії. В цьому значенні a- може змінювати частину мови, до якої належить слово. В більшості випадків він приєднується до іменників, утворюючи прикметники та прислівники, або ж до прикметників, утворюючи прислівники.

 • ablaze – палаючий, той що у вогні
 • abed – той, що лежить у ліжку, на ліжку
 • afoot – пішки, той, що йде пішки 
 • agape – роззявивши рота
 • ashore – до берега, на берег, на березі
 • away – далеко, віддаля, здалеку
 • blaze – вогонь, полум’я
 • bed – ліжко
 • foot – ступня
 • gape – позіх, здивований погляд
 • shore – берег
 • way – шлях, дорога, маршрут
 • afar – далеко, удалині, здалеку
 • aloud – вголос, гучно
 • alow – внизу, вниз, донизу
 • awry – кривий, невдалий, косо, набік
 • far – далекий, дальній
 • loud – гучний
 • low – низький 
 • wry – кривий, неправильний, невдалий

Префікс non– може стояти як перед голосним, так і перед приголосним звуком. Префікс вказує на заперечення або відсутність чогось, певної якості.

 • conformist → noncomformist (інакомислячий, дисидент, бунтар)
 • sense → nonsense (безглуздя, нісенітниця)
 • descript → nondescript (невизначений, таке, що важко визначити)
 • non-alcoholic (безалкогольний)

Префікс dis– приєднується до слів, що починаються з голосного або приголосного звуків. Префікс вказує на протилежність дії, якості.

 • like → dislike (не любити)
 • agree → disagree (не погоджуватися)
 • comfort → discomfort (дискомфорт)
 • appear → disappear (щезати, зникати)
 • order → disorder (безлад, безладдя)
 • approve → disapprove (не схвалювати)

Префікс mis– вказує на неправильність чогось. Він вживається перед всіма звуками: приголосними та голосними.

 • understand → misunderstand (неправильно зрозуміти, не порозумітися)
 • spell → misspell (писати з помилками)
 • interpret → misinterpret (неправильно витлумачувати)
 • fortune → misfortune (невдача)
 • focusing → misfocusing (расфокусування)
 • hear → mishear (недочути, погано, неправильно почути)

Re-

Префікс re- вказує на повторюваність дії і на українську мову часто перекладається префіксом «пере-». Він часто приєднується до дієслів.

 • rewrite – переписувати
 • repaint – перефарбовувати
 • renew – обновляти, відновлювати
 • redirect – переадресовувати, переорієнтувати
 • redo – переробити
 • re-assort – пересортувати

Co-

Префікс co- вказує на певну дію, що виконується спільно з кимось або чимось.

 • coeducation – спільне навчання
 • coexist – співіснувати
 • cooperative – спільний, об’єднаний 
 • coworker – колега, товариш по роботі
 • collaboration – співробітництво, співпраця
 • coincidence – (випадковий) збіг 

Ex-

Префікс ex- в більшості випадків використовується з іменниками і передає значення «колишній»,«попередній», «минулий». У цьому значенні префікс завжди пишеться через дефіс. У реченні префікс ex- може замінятись на прикметник former (попередній).

 • ex-president – екс-президент, попередній президент
 • ex-boyfriend – колишній хлопець
 • ex-wife – колишня дружина
 • ex-member – колишній учасник
 • ex-minister – колишній міністр, екс-міністр
 • ex-emperor – колишній, попередній імператор

 

Префікс ex- також передає значення «ззовні», «за межами», «назовні», а також «точно», «абсолютно». В цьому значенні префікс завжди пишеться разом зі словом без дефісу, адже в більшості випадків воно не вживається без префіксів.

 • exterior – екстер’єр
 • expression – вираження, вираз, експресія
 • exception – виняток
 • excavate – копати, рити, викопувати
 • exhale – видихати

De-

Префікс de- вживається для того, щоб придати певному слову значення відходу, усунення чогось, зворотніх процесів.

 • departure – відправлення
 • deforestation – вирубка лісів
 • decentralization – децентралізація
 • dethrone – усувати, скидати з престолу
 • demotivate – демотивувати
 • degrade – погіршувати, знижувати, принижувати

Over-, Under-, Sub-

Префікс over– вказує на надмірність, перевищення, перебільшення чогось, над, понад чогось або якщо щось знаходиться над чимось.

 • overconfident – занадто впевнений
 • overweight – надлишкова вага, тягар, перевантажувати
 • overcome – побороти, подолати, перемогти
 • overcoat – пальто

Under– використовується як антонім до суфікса over– та перекладається як «недо-», «під-».

 • underestimate – недооцінювати
 • underweight – недостатня вага, недоваження
 • underline – підкреслювати
 • underwear – натільна білизна

Префікс sub– означає, що певний предмет знаходиться під чимось, підпорядкування чогось чомусь, певний підрозділ, а також має значення «майже».

 • submarine – підводний човен
 • subordinate – підпорядковуватись, підрядний
 • subtropical – субтропічний
 • substandard – нестандартний, нижче якості

Super-, Hyper-, Hypo-

Префікс super– передає значення того, що щось знаходиться над чимось, зверху, перевищення норм або ж вищості за якістю, розміром, зверхності чогось над чимось.

 • superscript – верхній, надрядковий індекс
 • supernatural – надприродний, надприродне явище
 • supermarket – супермаркет
 • supersize – великий розмір (більше норми)

Префікс hyper– використовується для позначення перебільшення, перевищення чогось, він синонімічний до префікса super-. Він часто використовується в наукових термінах та перекладається як «над-», «дуже», «гіпер-».

 • hyperactive – гіперактивний, надактивний
 • hypersonic – надзвуковий
 • hyperthermia – перегрівання організму, гіпертермія
 • hyperpower – наддержава

Hypo– протилежний за значенням до префікса hyper– і вказує на щось нижче норми, те, що знаходиться знизу, або ж слабке вираження певних якостей. Він також переважно використовується в термінах.

 • hypoactivity – гіпоактивність, знижена активність
 • hypoallergenic – гіпоалергенний, зі зниженим вмістом алергенів
 • hypothermia – гіпотермія, переохолодження
 • hypodermic – підшкірний

Ultra-, Infra-

Префікси ultra– та infra– протилежні за значенням та загалом використовуються в наукових термінах. За своїм значенням вони подібні до префіксів hyper– та hypo-.

Префікс ultra– означає щось, що знаходиться за межами чогось, над, понад чимось, щось крайнє. Слова з таким префіксом перекладаються як «зверх», «ультра».

 • ultraviolet – ультрафіолет
 • ultrasonic – ультразвуковий, надзвуковий
 • ultramicroscopic – ультрамікроскопічний
 • ultrafast – надшвидкий, дуже швидкий

Префікс infra– вказує на щось, що знаходиться нижче, в межах чогось, під, нижче певного показника. Слова з таким суфіксом перекладаються як «під-», «інфра-».

 • infrared – інфрачервоний
 • infrasonic – інфразвуковий
 • infraspecific – внутрішньовидовий
 • infrastructure – інфраструктура

Pre-, Post-

Префікси pre– та post– є парними антонімами.

Префікс pre– несе значення передування чогось чомусь, те, що стоїть перед чимось, або було до чогось.

 • preface – передмова
 • prepay – робити передоплату, авансувати
 • prehistoric – доісторичний
 • prewar – довоєнний, передвоєнний

Префікс post– вказує на те, що щось стоїть, йде, відбувається після чогось.

 • postgraduate – аспірантський, після закінчення університету
 • postscript – постскриптум, епілог
 • postdate – датувати більш пізнім числом
 • postwar – післявоєнний

Inter-, Intra-, Trans-

Префікси inter-, intra-, trans– за тим значенням, що надають слову, можуть бути синонімами.

Префікс inter– несе значення «серед чогось», «між певними групами» і вказує на зв’язки та взаємодію між певними групами, поняттями.

 • international – міжнародний
 • interstate – міжобласний, міжштатний, міждержавний
 • interact – взаємодіяти
 • interchange – обмінюватися, заміняти

Префікс intra– (intro-) передає значення «усередині», «в межах чогось».

 • intramural – той, що відбувається в стінах або в межах будинку
 • intravenous – внутрішньовенозний
 • intraday – добовий, той, що здійснюється в межах дня
 • introspect – вдивлятися, вникати,займатися самоаналізом 

Префікс trans– несе значення «через щось»: переміна, передача, перехід з одного стану в інший, а також зв’язки, з’єднання різних предметів, явищ тощо.

 • transnational – транснаціональний, міждержавний
 • transatlantic – трансатлантичний, американець
 • transport – транспорт
 • transform – змінювати, перетворювати, трансформувати

Pro-, Retro-, Anti-

Префікс pro– часто використовується для позначення руху, просування вперед або значення підтримки певної ідеї: «за щось», «в підтримку».

 • prospective – майбутній, очікуваний, можливий
 • progress – прогрес, розвиток, рух вперед
 • pro-American – проамериканський
 • pro-reform – прихильник, прибічник реформ

Префікс retro– використовується в значенні «назад», «позаду».

 • retrospective – ретроспективний, той, що стосується минулого
 • retrogress – погіршуватися, рухатись назад
 • retroflex – загнутий назад
 • retroact – рухатись у зворотному напрямку, протидіяти

Префікс anti– передає значення «проти». Він є антонімом до префікса pro-.

 • antibiotic – антибіотик
 • antiaircraft – протиповітряний, зенітний
 • anti-American – антиамериканський
 • anti-corruption – антикорупційний

Extra-, Out-

Префікс extra– вказує на надмірність певної якості, вихід за межі, додатковість чогось або ж найвищий ступінь певної якості предмету. Він часто використовується з прикметниками.

 • extracurricular – позапрограмний, позакласний, факультативний
 • extraordinary – надзвичайний, екстраординарний
 • extracellular – позаклітинний
 • extracentral – позацентровий

Префікс out- передає значення «поза», «назовні», а також «бути або робити щось краще за інших», «перевершувати». Цей префікс часто додається до дієслівіменників та прикметників.

 • outdo – перевершити, побороти
 • outbuilding – службове приміщення, надвірна будівля
 • outspeak – висловитися, сміливо заявити, говорити гучніше, краще
 • outstanding – видатний, знаменитий, відомий

Hemi-, Semi-, Demi-

Префікси hemi-, semi-, demi– передають схоже значення: значення чогось неповного, зробленого наполовину. Однак, вони відрізняються за своїм походженням.

Префікс hemi– частіш за все зустрічається в наукових термінах та передає значення фізичної симетричної половини чогось, того, що було поділено «наполовину, напів». Він був запозичений з грецької мови.

 • hemisphere – півкуля
 • hemicycle – півколо
 • hemiplegia – геміплегія, параліч половини тіла (лівої або правої)
 • hemianopia – геміанопія, однобічна сліпота

Латинський префікс semi– окрім значення половини або дії, виконаної наполовину, передає значення неповної дії: «практично», «по суті», «злегка, трохи», «до певної міри»

 • semicircular – напівкруглий
 • semifinal – півфінал
 • semipermanent – майже незмінний, напівперманентний
 • semiconscious – в напівнепритомному стані

Французький префікс demi– передає значення «половина», «наполовину», «пів-» та використовується зі словами, що стосуються сфери мистецтва, моди, типографії, а також в військових термінах або інших термінах, що прийшли з французької мови.

 • demigod – напівбог
 • demitone – напівтон
 • demimonde – демімонд, люди сумнівної репутації
 • demi-lance – короткий спис

Mono-, Multi-

Префікси mono-, multi– є парними антонімами.

Префікс mono– вказує на щось одиничне, поодиноке, неподільне та єдине.

 • monologue – монолог, промова однієї людини
 • monogamy – моногамія, одношлюбність
 • monochromic – однофарбовий, одноколірний, монохроматичний
 • monopoly – монополія, виключне право

Префікс multi– передає значення чогось численного, неоднорідного, того, що складається з багатьох частин.

 • multicolor – багатобарвний, різнокольоровий
 • multipurpose – універсальний 
 • multiuser – той, що призначений для багатьох користувачів
 • multiway – багатоканальний

Mini-, Micro-, Macro-

Префікс mini– вказує на зменшену копію чогось або щось маленьке за розміром.

 • miniature – мініатюра, макет
 • miniskirt – спідниця міні
 • minimize – зменшувати, мінімізувати
 • minimal – мінімальний, найменший

Префікс micro– передає значення чогось, що має дуже маленькі розміри, таке, що важко помітити неозброєним оком.

 • microcomputer – мікрокомп’ютер
 • microbe – мікроб
 • microscope – мікроскоп
 • microwave – мікрохвильовий

Префікс macro– є своєрідним антонімом до micro– та вказує на щось велике, помітне, довготривале.

 • macroscopic – макроскопічний, той що можна побачити неозброєним оком
 • macrograph – макрознімок
 • macroeconomics – макроекономіка
 • macrocosmos – макрокосмос, макросвіт

En- (Em-)

Префікс en– відрізняється від інших префіксів англійської мови тим, що він може змінювати частину мови, до якої належить слово. En– часто приєднується до іменників та прикметників, утворюючи таким чином дієслова. Префікс en– передає значення «уводити в певний стан»,«оточувати», «наділяти чимось». Перед приголосним p префікс en– змінюється на em-.

 • encase – упакувати, помістити в оболонку
 • encircle – оточувати, охоплювати, обертатися
 • endanger – загрожувати, наражати на небезпеку
 • empower – уповноважувати, давати можливість
 • case – ящик, контейнер
 • circle – коло
 • danger – небезпека
 • power – сила, влада, можливість
 • enable – давати можливість
 • endear – вселити любов, змусити полюбити
 • enlarge – збільшувати, розширятися
 • enrich – збагачувати, поліпшувати, робити заможним
 • able – спроможний, той, що вміє, може
 • dear – дорогий, милий, коханий
 • large – великий
 • rich – багатий

Особливості написання префіксів

В англійській мові префікси, окрім заперечних, можуть писатися разом або ж через дефіс. В британському варіанті англійської мови префікси часто пишуться через дефіс, а іноді окремо від слова.  В американській англійській префікси завжди пишуться разом зі словом.

 • британська англійська
 • co-worker – колега, товариш по роботі
 • re-do – переробити
 • американська англійська
 • coworker – колега, товариш по роботі
 • redo – переробити

Завжди разом пишуться префікси зі словами, якщо слово практично ніколи не вживається без префіксів.

 • antibiotic – антибіотик
 • submarine – підводний човен
 • postpone – відкладати
 • transfer – переміщення, перехід

Цікаве про розділові запитання.

https://ienglish.ru/articles/grammar/razdelitelnie-voprosi-2

Розділові питання в англійській. Tag Questions | Англійська мова

 1). You have been to the cinema this week, have you?
 Ви були в кіно цього тижня, чи не так?
 He is afraid of spiders, is he?
 Він боїться павуків, так? )
 You lost the match, did you?
Ви програли матч, правда?

2).

 You don’t rememberhis phone number, do you?
– No, Idon’t.
– Yes, Ido.
 Ви не пом”ятаєте його номер телефону, чи не так?
– Ні / Так, не пам”ятаю.
– Ні / Так, пам”ятаю.
 Mrs Priestley doesn’t know your father, does she?
– No, she doesn’t.
– Yes, she does.

3) I am …,  aren’t I?

4)

 There will be a problem, won’t there?
 Буде проблема, чи не так?
 There are a lot of cars in the street, aren’t there?
 На вулиці багато машин,  правда?
There was a wage increase last month, wasn’t there?
 Минулого місяця було підвищення зарплатні, чи не так?

5)

nothing, something, anything = it?

 Nobody owns a sport car, don’t they?
 Ні в кого немає спортивної машины, правда?
 Everybody will be laughing at me, won’t they?
 Всі будуть сміятися з мене, чи не так?
 Nothing was lost after moving, wasn’t it?
 Нічого не було загублено після переїзду, чи не так?

 6) Let’s  =  shall we?

 Don’t tell my dad, will you?
 Не кажи моєму татові, добре?
 Let’s finish the project, shall we?
 Давай закінчим проект, добре?
 Pass me the salt, will you?
 Передайте сіль будь ласка, добре?

9 випадків використання модального дієслова would

Олена Чекрижова

https://ua.enginform.com/article/9-vypadkiv-vzhyvannia-modalnogo-diieslova-would?utm_source=mailerlite&utm_medium=email&utm_campaign=9_vipadkiv_vikoristannya_diyeslova_would&utm_term=2022-10-11

9 випадків використання модального дієслова wouldWould — дієслово-загадка. В одних випадках воно перекладається, в інших — ні. Чому і навіщо would є в реченнях? Що означає?

Would з’являється на всіх рівнях, на ньому будується кілька важливих граматичних конструкцій, але жоден підручник не дає повної характеристики цього найважливішого дієслова. Тому знання про дієслово would у багатьох фрагментарні. Я знаю, що більшість студентів використовують would суто автоматично — адже запам’ятали правило або окрему граматичну формулу. Вживають правильно, але не зовсім свідомо.

Годі по шматочках збирати знання та здогадки про використання й значення would! Настав час отримати повну картину та ґрунтовне розуміння того, що таке would і коли його потрібно вживати в англійській.

У цій статті я розповім вам про дев’ять випадків, у яких потрібний would. Звісно, щоб зрозуміти їх усі, ви вже повинні мати певний мовний бекграунд, але впевнена, що вам вдасться розібратися.

Зміст:

Спершу — загальна характеристика. Як і будь-яке модальне дієсловоwould завжди використовується тільки з іншим (змістовним) дієсловом, якому надає додаткової «модальності». Дієслово після would вживається у формі інфінітива без частки to.

Друга ознака дієслова would як модального — йому не потрібні допоміжні дієслова для утворення питальної та заперечної форм.

Скорочена форма would — ’d, а заперечна — wouldn’t.

Значення дієслова would

Щодо значення: would — це передусім минула форма will. Коли ми говоримо про майбутнє в минулому, нам потрібне не will, а would. У цьому випадку українською мовою would перекладається як «буду», «буде» тощо.

Крім того, would має функцію умовного способу і може перекладатися як частка «б» поряд із дієсловом. Would має низку цілком самостійних значень, які ми також розглянемо нижче.

1. Requests and Offers (Прохання та пропозиції)

Перше значення, яке ми вивчаємо на рівні Elementary: прохання та пропозиції. Такі звернення називають interpersonal uses — у ввічливому спілкуванні ми іноді додаємо частку «б», щоб зробити пропозицію м’якшою, ніж просто майбутній час:

Would you like some tea or coffee? — Чи не хотіли б ви чаю або кави?

I would like to ask you a question. — Я хотів би запитати вас.


Would like у цих прикладах — ввічливіша версія дієслова want.

Would you mind sitting down for a moment? — Чи не могли б ви / чи ви не проти сісти на хвилинку?

Would you open the door, please? — Чи не могли б ви відчинити двері, будь ласка?

Менш «вишуканий» варіант останнього прохання звучав би як Can you open the door?, а варіант Will you open the door? — можуть сприйняти як вимогу, близьку до наказового способу дії.

2. Indirect Speech (У непрямій мові)

На рівні Pre-Intermediate ви розібрали тему «Непряма мова». І тут ви вивчили, що will замінюється на would, що логічно, адже would — це минула форма will. І якщо той, хто говорить, сказав: «Я завтра поїду на роботу», то в непрямій мові will go буде трансформуватися у would go. Це відбувається тому, що слово said переносить всі висловлювання у минуле, тобто ми дивимося на майбутнє з минулого. Will вживається тільки коли ми дивимось у майбутнє із сьогодення.

He said he would go to work the next day. — Він сказав, що поїде на роботу наступного дня.

She asked if I would join her. — Вона запитала, чи я не приєднаюся до неї.

I told my friends that I would travel to Italy in winter. — Я сказав своїм друзям, що поїду до Італії взимку.


Зверніть увагу, що зі зміною дієслова на would маркери майбутнього часу теж будуть змінюватися. Я вже писала докладно про те, як переводити ствердження та питання з прямої мови у непряму.

3. Future in the Past (Майбутнє в минулому)

Тут у вас може виникнути питання: чим Future in the Past відрізняється від попереднього пункту? Основна відмінність у тому, що у попередньому випадку ви завжди перекладаєте чиїсь слова. А цей випадок має на увазі наратив, тобто розповідь, оповідання. Якщо ви розповідаєте історію про минуле й говорите про події, які ще не відбулися на той момент, про який ви говорите, то вам потрібна ця форма.

Так часто роблять письменники, щоб створити інтригу в оповіданні та «закинути вудку» наперед, щоб утримати інтерес читача:

That evening she met the man who she would marry one day. — Того вечора вона зустріла чоловіка, за якого потім вийшла заміж.

We believed that he would win the race but the reality was different. — Ми вірили, що він переможе у гонці, але реальність була іншою.

Читайте докладніше про те, як розповідати історії англійською мовою.

4. Conditional Sentences (Умовні речення)

Звісно, у багатьох із вас would викликає асоціацію насамперед з умовними реченнями. В яких саме типах умовних речень його вживати? В якій їхній частині? Що would означає в умовних реченнях?

Дам вам кілька коротких пояснень, які допоможуть це зрозуміти. На щастя, українська мова допомагає нам провести паралелі з англійською.

Існує три основних типи умовних речень, один з яких (перший тип) описує реальну умову в майбутньому, тобто тут нам знадобиться will, а ось другий і третій тип умовних речень належать до уявних, передбачуваних, нереальних дій. Це те саме «б», тобто would.

If I were taller, I would play basketball better. — Якби я був вищим, то грав би краще в баскетбол.

If we lived in the city centre, we would go shopping every day. — Якби ми жили в центрі міста, то ходили б за покупками щодня.

If I had learned English better at school, I would not have paid so much for my courses. — Якби я краще вчив англійську у школі, то не платив би стільки за курси.

If he had not been at that party, he would never have met her. — Якби він не прийшов на ту вечірку, ніколи б її не зустрів.

В якій частині використовувати would?

Будь ласка, запам’ятайте універсальне правило: в умовних реченнях після if ані will, ані would не використовуються!

Крім основних типів умовних речень, є так званий змішаний тип, для використання якого доведеться пожонглювати формами й частинами різних типів умовних речень. Якщо вам цікава ця тема — коли закінчите читати цю статтю, переходьте за посиланнями та вивчайте нюанси умовних речень. Все простіше, ніж може здатися.

5. Would = Used to

Чим вищий рівень, тим складніша граматика. І в певний момент ви зустрічаєтеся з конструкцією used to, яка використовується для опису звичних повторюваних дій у минулому, які більше не повторюються в теперішньому:

I used to play with dolls when I was a child. — У дитинстві я часто грала у ляльки.

We used to go to the park every weekend. — Ми ходили в парк щовихідні.

Так ось, у цьому випадку, крім used to можна використовувати також would:

I would play with dolls when I was a child. — У дитинстві я часто грала у ляльки.

We would go to the park every weekend. — Ми ходили в парк кожні вихідні.


Але зважайте, що would замінює used to тільки з дієсловами дії, а не з дієсловами стану. Також рекомендую вам прочитати статтю, присвячену used to та would.

6. Типова поведінка (Typical Behaviour) та критика поведінки (Criticizing Behaviour)

Наступний випадок використання would трохи схожий на попередній. Мова, знову ж таки, про минуле. Тільки в цьому разі would можна використовувати для опису типової поведінки людини в минулому.

When I was younger, I would read for hours. — Коли я був молодший, я читав годинами.

My grandfather would sit in his armchair watching TV. — Мій дід часто сидів у кріслі та дивився телевізор.

Дізнайтеся про 9 способів розповісти про звички англійською мовою.

Висловлюючи критику поведінки, властивої комусь, теж використовують would, який, для надання ефекту, виділяють наголосом у реченні:

She was friendly and nice, but she would interrupt others. — Вона була доброю та доброзичливою, але любила перебивати інших.

Would також можна побачити в реченнях, де воно вживається для вираження критики та несхвалення певної дії в минулому, у значенні «це у твоєму стилі»:

You would leave the door open, you are so absent-minded. — Не зачинити двері — це у твоєму стилі, ти такий розсіяний.

Критикуючи чийсь вчинок, ми можемо сказати: «Я б ніколи так не зробив»:

I would never have said what he said. — Я б ніколи не сказав те, що він сказав.

7. Willingness (вираз готовності / неготовності)

Під поняттям willingness об’єднаємо дві крайності: висловлення відмови й висловлення вимоги.

Це, мабуть, найскладніший і мало описаний випадок вживання, тому треба навчитися його розпізнавати. У підручниках він практично не згадується, але часто трапляється у розмовній мові.

Would not використовують для висловлення відмови у минулому. У цьому значенні would not позначає refused to do something і виділяється наголосом у мові:

He could see she was crying but she wouldn’t tell him the reason why. — Він бачив, що вона плакала, але не пояснила причини.

I invited them to my house but they wouldn’t come. — Я запросив їх у дім, але вони не зайшли.

The laptop wouldn’t work yesterday again. — Ноутбук учора знову не працював.

Крім того, говорячи про минулі події, можна передавати вимогу, наполегливе прохання й позначати те ж саме, що й insisted on doing something. У цьому значенні воно трапляється рідше, ніж у попередньому.

I wanted to change the topic, but she would go on about her job. — Я хотів змінити тему, але вона продовжила говорити про роботу.

8. Wish + would

Впевнена, ви бачили речення, в яких слово wish стояло поруч із wouldWould застосовується для того, щоб ввічливо висловити побажання щодо чиєїсь поведінки або наказу:

I wish you would stop talking on the phone. = Please, stop talking on the phone. — Я хотіла б / попросила б вас, щоб ви припинили розмовляти по телефону.

А також, щоб висловити невдоволення і критику дратівливої поведінки або дратівливої ситуації, виявити бажання змінити чиюсь поведінку:

I wish she would not boast. — Я хотів би, щоб вона не хвалилася.

Більше прикладів і пояснень — у статті «Використання слова wish в англійських реченнях».

9. Уподобання (would rather, would sooner)

І знову українська мова дає змогу провести зрозумілі паралелі з англійською. Для вираження вподобання, коли ви кажете: «Я скоріше зроблю одне, ніж інше», — використовуйте would rather або would sooner:

I’d rather work at home, if there is such an option. — Я хотів би працювати вдома, якщо є така можливість.

Sorry. I’d rather not discuss it. — Вибачте, я не хотів би це обговорювати.

He would sooner die than talk to them. — Він швидше помре, аніж поговорить із ними.

Завдання

І щоб закріпити ваші знання, пропоную вам використати їх зараз! Перед вами дев’ять речень-прикладів, у кожному з яких вжито дієслово would. Тепер, друзі, ви можете співвіднести їх із функціями:

 1. She said she would do the shopping.
 2. She tried to calm the child down, but the boy would not stop crying.
 3. с. I wish he would stop talking.
 4. He would stand by the window gazing outside.
 5. If I were the president, I would pay more attention to education in our country.
 6. I’d rather not drive at night.
 7. I would like a glass of water, please.
 8. He could not think then that he would be famous one day.
 9. We would go to the swimming pool on Sundays.

Якщо потрібно, перегляньте статтю ще раз і запропонуйте свої відповіді в коментарях! Відповім кожному з вас.

І не забутьте, будь ласка, написати, наскільки корисною для вас була ця стаття, що було новим, а що — ні. Мені важливо знати, що ви думаєте.

Завершення

Сподіваюся, ця стаття розклала все по поличках у шафці ваших знань під назвою «Модальне дієслово would». Ми виділили 9 випадків використання, не обійшлося, звісно, без винятків. Запам’ятайте, будь ласка, ці дев’ять значень і функцій дієслова would і щоразу, коли ви зустрінете його в англійській мові, визначайте його призначення.

Елена Чекрыжова

Автор матеріалу: Олена ЧекрижоваЗасновник та керівник школи ENGINFORM.
Викладач англійської мови.

 

Употребление приставок il-, ir-, im-, in-, un-, dis-, mis-, non-

https://engblog.ru/il-ir-im-in-un-dis-mis-non

Prefix Fun -- Freebie | Homeschool language arts, Prefixes, Language arts classroom

Приставок или префиксов (термин, чаще употребляемый в американской лингвистике) существует огромное множество. Также как и в русском языке, эти приставки могут полностью менять значение слова. Сегодня мы рассмотрим приставки il-, ir-, im-, in-, un-, dis-, mis-, non-, имеющие отрицательное или противоположное значение, которые мы употребляем с существительнымиприлагательными или глаголами.

 1. Il— употребляется со словами, начинающимися с согласной l:Logical – illogical (логичный – нелогичный); legible – illegible (разборчивый о почерке – неразборчивый).
 2. Ir— употребляется со словами, начинающимися с согласной r:Responsible – irresponsible (ответственный – безответственный); replaceable – irreplaceable (заменимый – незаменимый).
 3. Im— как правило употребляется перед прилагательными, начинающимися с согласной р:Polite – impolite (вежливый – невежливый); personal – impersonal (личный – безличный).
 4. In— чаще всего употребляется:
  • Перед сочетанием букв асaccurate – inaccurate (точный – неточный); active – inactive (активный – неактивный). HO unacceptable – неприемлемый.
  • Перед согласным сcoherent – incoherent (связный – бессвязный); capable – incapable (способный – неспособный).
  • Исключения: informal – неформальный; inarticulate – невнятный.
 5. С префиксом un— можно образовать наибольшее количество слов с противоположным значением, также он является основным при образовании отрицания у глаголов. К сожалению, не существует четкого правила, когда и где его нужно употреблять. Поэтому слова с этим префиксом нужно просто запоминать. Но существуют некоторые частные случаи, которые могут вам помочь:
  • Чаще всего употребляется перед гласными в прилагательных и причастияхusable – unusable (годный – непригодный); attractive – unattractive (привлекательный – непривлекательный).
  • Перед согласными: bearable – unbearable (выносимые – невыносимые); daunted – undaunted (пугающий – неустрашимый); welcoming – unwelcoming (дружелюбный – недружелюбный); natural – unnatural (естественный – неестественный).
  • Глаголы с un— чаще всего имеют не отрицательное значение, а противоположное: do – undo (застегивать – расстёгивать); chain – unchain (сковывать – освобождать).
 6. Префикс dis— может внести немного путаницы в употребление отрицательных приставок, т. к. dis— может употребляться перед гласными, также как и некоторые другие приставки. В случае с dis— нужно просто запомнить, когда его употребляют:
  • Прилагательные и причастия: advantageous – disadvantageous (преимущественный – невыгодный); organized – disorganized (организованный – неорганизованный).
  • Слова, начинающиеся с произносимой hharmonious – disharmonious (гармоничный – негармоничный); heartened – disheartened (воодушевлённый – унылый).
  • С некоторыми словами, начинающимися с согласной: passionate – dispassionate (страстный – бесстрастный); respectful – disrespectful (уважительный – неуважительный).
  • С существительными и глаголами: dissatisfy – не удовлетворять; disabuse – выводить из заблуждений; disability – инвалидность.
 7. Для того чтобы лучше запомнить приставу mis— ассоциируйте ее с чем-то «неправильным», «ошибочным», т. к. чаще всего она именно в этом значении употребляется, mis— работает только с существительными, глаголами и причастиями:Misfortune – неудача; misdial – набрать неправильный номер; misleading – вводящий в заблуждение.
 8. Последний префикс non— употребляется довольно редко, он происходит от частицы no, иногда может заменять другие префиксы (например un-):Unprofessional – nonprofessional (непрофессиональный); nonrecoverable – unrecoverable (не восстановляемые).

Эти небольшие правила смогут облегчить для вас понимание употребления префиксов с отрицательным значением, но, к сожалению, существует очень много исключений, которые необходимо просто запоминать. Если у вас есть возможность, то лучше всего каждый отдельный случай смотреть в словаре.

Автор
Светлана
Светлана впервые познакомилась с английским языком еще во втором классе и уже с того момента твердо решила, что это будет профилирующий предмет ее образования. Окончила филологический факультет по специальности язык и литература (английский) в 2012 году. Очень любит читать аутентичную художественную литературу на английском языке, а также смотреть фильмы и сериалы в оригинале.
 Poster: Prefix RE | abcteach

Prefixes and Suffixes Puzzles (Fun Grammar Activities!) by Miss Giraffe

5.1 Affixes (Prefixes and suffixes) - General Linguistic - PEMI

disagree / disreagard / disallow / disadvantage / disassemble / disentangle ( разграничить, расхлёбывать, отделить) / disbalance / disinfect / disarm / disestablish / discourage  / disrupt

*************************************

misunderstand / misinform / misquote ( перефразировать, перевирать)/ misinterpret / miscalculate / misdiagnose / misbehave / misterat

**************************************

unconnect / unload / unbind (развязать) / unjudje / unveil / unbutton / unblock / unread / unbolt / unpack / uncover / unhook.

 

https://enginform.com/article : Грамматика и не только.

https://enginform.com/article

Закон жизни: постоянно учиться и расти

Stative verbs

https://www.englishdom.com/blog/glagoly-sostoyaniya-v-anglijskom-yazyke/

Глаголы состояния в английском языке

В английском языке существуют глаголы, которые не употребляются во временах группы Continuous или длительного времени. Эти глаголы относятся к группе, которую мы называем Stative verbs или State verbs. Они обозначают не действие, а состояние или положение. Их еще часто называют non-continuous verbs, non-action verbs, non-progressive verbs.

Содержание статьи:

I like this book. – Мне нравится эта книга.
We understand the rule. – Мы понимаем это правило.
It costs $5. – Это стоит $5.
I know this woman. – Я знаю эту женщину.

Во всех этих предложениях мы говорим о факте. И, хотя информация актуальна на момент говорения, мы не подразумеваем процесс.

глаголы состояния

Итак, давайте приступим к более детальному разбору этих глаголов.

Список глаголов состояния довольно обширный, но его можно разделить на 6 основных групп.

Глаголы физического восприятия (verbs of physical perception):

 • see – видеть
 • hear – слышать
 • smell – иметь запах
 • taste – быть на вкус
 • feel – чувствовать на ощупь
 • look – выглядеть/казаться
 • sound – звучать

Глаголы эмоционального состояния (verbs denoting emotions):

 • like – нравится
 • care for – заботиться
 • love – любить
 • hate – ненавидеть
 • enjoy – наслаждаться
 • prefer – предпочитать
 • adore – обожать, боготворить
 • dislike – не нравится
 • admire – восхищаться
 • detest – презирать
 • respect – уважать и др

Глаголы желания (verbs denoting wish):

 • wish – желать
 • want – хотеть
 • desire – желать
 • covet – жаждать, сильно желать (особенно чужого)

Глаголы умственной деятельности (verbs denoting mental processes):

 • know – знать
 • believe – верить
 • notice – замечать
 • realize – осознавать
 • forget – забывать
 • remember – помнить
 • recognize – узнавать
 • think – думать (иметь мнение), верить
 • expect – в значении думать
 • understand – понимать
 • see – в значении понимать
 • seem – казаться
 • mean – иметь в виду, означать

глаголы состояния в английском языке

Глаголы отношения (relational verbs):

 • contain – включать, содержать в себе
 • resemble – иметь сходство, напоминать
 • appear – оказаться
 • possess – иметь во владении
 • include – включать в себя
 • belong – принадлежать
 • consist – состоять (из чего-либо)
 • deserve – заслуживать
 • involve – втягивать, вовлекать
 • lack – не хватать
 • depend – зависеть
 • concern – затрагивать, касаться, волновать
 • need – нуждаться
 • fit – подходить (по размеру)
 • matter – значить
 • cost – стоить
 • own – владеть
 • owe – быть обязанным, должным
 • have – в значении иметь
 • require – требовать
 • keep – в значении продолжать

Другие глаголы:

 • weigh – весить
 • measure – иметь размеры, быть в длину/ширину
 • influence – влиять
 • astonish – изумлять
 • impress – впечатлять
 • please – радовать
 • satisfy – удовлетворять
 • surprise – удивлять

State verbs vs Active verbs

Все эти глаголы заучивать наизусть совсем не обязательно, достаточно запомнить на какие группы они разделяются и этого будет достаточно. Нужно лишь научиться видеть разницу между глаголом состояния и глаголов действия. Главное помнить, что state verbs не обозначают физические действия.

Давайте на примере нескольких глаголов, научимся различать к какой группе они относятся — active verbs or state verbs:

See

I see a woman in an elegant suit. – Я вижу женщину в элегантном костюме.
He’s seeing his parents after work. – Он встречается с родителями после работы.

глаголы состояния в английском языке список

Итак, глагол see в значении «видеть» (глагол физического восприятия) является глаголом состояния и не используется в длительном времени, но в значении «встречаться» с кем-нибудь или провожать кого-то see somebody off очень даже может.

Давайте рассмотрим другие примеры, когда один и тот же глагол может использоваться как active, так и state verb.

Smell

Smell (иметь запах)  – stative verb.
Smell (нюхать) – active verb.

This plate smells good. – Это блюдо пахнет хорошо.
I am smelling the flower. – Я нюхаю цветок.

Taste

Taste (быть на вкус) – stative verb.
Taste (пробовать)  – active verb.

The salad tastes good. – Салат хорош на вкус.
I am tasting the salad. – Я пробую салат.

Feel

Feel (быть на ощупь) – stative verb.
Feel (чувствовать)  – чаще всего употребляется как stative verb, но встречаются и исключения.
Feel (трогать, щупать) – action verb.

The baby’s skin feels like silk. – Кожа ребенка на ощупь как шелк.
I feel happy. – Я чувствую себя счастливым.
Tom is feeling the dog’s nose. – Том трогает нос собаки.

Look

Look (выглядеть/казаться)  – state verb.
Look (смотреть/выглядывать/просматривать) – action verb.

It looks as if Molly has finished the essay.  – Кажется, что Молли закончила эссе.
Molly is looking out of the window. – Молли выглядывает/смотрит из окна.
Molly is looking through the newspaper. – Молли просматривает газету.

Admire

Admire (восхищаться) – stative.
Admire (любоваться) – action.

I admire Sam’s talent. – Я восхищаюсь талантом Сэма.
I’m admiring the night sky. – Я любуюсь ночным небом.

Enjoy

Enjoy (наслаждаться в целом) – stative.
Enjoy (наслаждаться в конкретной ситуации) – action.

I enjoy comedy. – Мне нравится комедия.
I am enjoying the film. – Я наслаждаюсь (конкретно этим) фильмом.

Think

Think (of) – думать/иметь мнение – state verb.
Think – думать/ верить – state verb.
Think – думать/размышлять/продумывать возможности – action verb.

I think you are right. – Я думаю, что ты прав (это мое мнение).
I’m thinking about our trip to Spain. – Я думаю о нашей поездке в Испанию. (я еще думаю).

Have

Have (иметь) – stative verb.
Have в составе выражения имеет значения active verb:

 • have dinner/supper/lunch/breakfast – обедать/ужинать/завтракать
 • have a shower – принимать душ
 • have a rest – отдыхать
 • have a nap – вздремнуть

We have a big house in the suburbs. – У нас большой дом на окраине города.
I’m having lunch, so I’ll call you later. – Сейчас я обедаю, так что перезвоню позже.

Fit

Fit (подходить по размеру) – stative verb.
Fit  (подгонять/прилаживать) – active verb.

state verbs

This skirt fits well. – Эта юбка отлично подходит по размеру.
I can’t fit the handle to the broom. – Я не могу приладить ручку к метле.

Appear

Appear (казаться)  – stative verb.
Appear (принимать участие) – action verb.

Tim appears to be very sad. – Тим кажется очень грустным.
Тim is appearing in the next competitions. – Том примет участие в следующих соревнованиях.

Weigh

Weigh (весить) – stative verb.
Weigh (взвешивать) – active verb.

The baby weighs 10 kilos. – Ребенок весит 10 кг.
I am weighing the baby. – Я взвешиваю ребенка.

Глагол to be тоже может употребляться во временах группы Continuous, но только при определенном ограничении: он будет использоваться для передачи временного состояния или поведения. Например:

He is lazy. – Он ленивый (это его характеристика).
He is being lazy. – Он сегодня ленится. Вообще он не ленивый.

И самое интересное. Большинство глаголов состояния можно использовать во времени Continuous для выражения ярких положительных или отрицательных эмоции или особого отношения. Такие грамматические структуры часто встречаются в песнях.

I’m loving you. – Я так тебя люблю!
I’m hating the way you treat me. – Мне ужасно не нравится, как ты относишься ко мне.
I’m needing you, don’t leave! – Ты мне очень нужна, не уходи!

Заключение

Глаголы состояния (State Verbs) могут показаться сложной темой, хотя не стоит переживать, если сразу не поймете ее полностью и не запомните всех глаголов и разницы в их значениях. Главное больше читать тексты в оригинале и практиковаться.

state verbs список

Для последнего предлагаем выполнить небольшое задание и проверить себя. Раскройте скобки и поставьте глагол в нужную форму: Simple or Continuous.

1. I ________  this flavor. (like)

2. I ________ fine. (feel)

3. I _________ your dad tomorrow. (see)

4. I called her because I ________ to talk. (need)

5. I __________ that he is innocent. (believe)

6. I __________ his motives. (understand)

7. I __________ what you mean. (see)

8. I __________ her immediately. (recognize)

9. The meat __________ bad. (smell)

10. He __________ 72 kilos. (weigh)

 1.  https://englishart.ru/glagoly-dejstviya-dynamic-verbs-i-glagoly-sostoyaniya-stative-verbs/

2)  https://s-english.ru/uprazhneniya/state-verbs-action-verbs

3)  http://grammar-tei.com/uprazhneniya-na-glagoly-ne-upotreblyayushhiesya-v-continuous/

4)   http://englishinn.ru/state-and-activity-verbs-uprazhneniya.html

5)   https://puzzle-english.com/level-test/state-action-verbs

6)   https://lingbase.com/ru/english/grammar/stative-verbs/exercises

7)  http://engmaster.ru/exer/4095

8)  https://www.perfect-english-grammar.com/stative-verbs-exercise.html

 

 

 

most important / the most important ?

https://wooordhunt.ru/word/most%20important

Результат пошуку зображень за запитом думаю

most important — наиболее весомый; наиважнейший; важнейший
the most important — первенствующий
most important things — самое важное
most important problems — самые важные проблемы
the most important frame — важнейший элемент набора
the second most important — второй по значению
the most important example — важнейший пример
the most important civic event — самое важное событие в городе
most important common interests — наиболее важные общие интересы
it is most important of all that — важнее всего то, что

Irregular Verbs

Результат пошуку зображень за запитом "неправильные фигуры"

 1. let / wet / set / bet  / read – read)//  shut / cut // quit / hit / put / split //  hurt  / cast / burst / thrust  // cost
 2. bring – brought – brought  /  buy – bought – bought  / seek – sought – sought  /  fight – fought – fought  /  think – thought – thought  / catch – caught – caught  / teach – taught – taught  / get – got  – got  / shoot – shot – shot

3. feel – felt – felt  / keep – kept – kept  / sleep – slept – slept  / sweep- swept – swept  / meet – met – met  / sit – sat – sat / spell – spelt – spelt  / spend – spent – spent  / send – sent – sent  / bend – bent – bent  / lend – lent – lent  / mean – meant – meant  creep – crept – crept  / weep – wept – wept  /

4. lay – laid – laid  / pay – paid – paid  / make – made – made

5. read – read – read  / lead – led – led  / hold – held – held  / feed – fed – fed  / flee – fled – fled  /  have – had – had  / speed – sped – sped  / say – said – said  / leave – left – left  / let – let – let  / bet – bet – bet  / deal – dealt – dealt  /

6. stick – stuck – stuck  / strike – struck – struck  / dig – dug – dug  /

7. hit-hit-hit / light – lit – lit  / quit – quit – quit  / build – built – built  / slide – slid – slid  / split – split – split  /

8. cost – cost – cost  / lose – lost -lost  / burst – burst – burst  /

9. hurt – hurt – hurt  / hear – heard – heard  / burn – burnt – burnt  ( burned)  / sell – sold – sold  / tell – told – told  /

10. put- put – put  / stand – stood – stood  / can – could

11. shut – shut – shut  / cut – cut – cut  / shut – shut – shut  /

12. shine – shone – shone  / fly – flew – flown  / throw – threw – thrown  / grow – grew – grown / blow – blew – blown / know – knew – known /

13. wear – wore – worn  / bear – bore – born  / win – won -won  / swear – swore – sworn  /draw – drew – drawn /

14. break – broke – broken  / speak – spoke – spoken  / choose – chose – chosen  / freeze – froze – frozen  / steal – stole – stolen  /

15. eat – ate – eaten  / write – wrote – written  / ride – rode – ridden  / rise – rose – risen  / forbid –  forbade , forbade  –  forbidden / bid – bid ( bade) – bidden   / bite – bit – bitten  / hide – hid – hidden  /

16. do – did – done  / go – went – gone  / swim – swam – swum / come – came – come

17. ring – rang – rung  / sing – sang – sung  / sink – sank – sunk  / drink – drank – drunk  / hang – hung – hung  / spring – sprang – sprung  /  sting – stung – stung  /

18. take – took – taken  / shake – shook – shaken  /

19. give – gave – given  / forgive – forgave – forgiven  / drive – drove – driven  / fall – fell – fallen  / wake – woke – woken  /

20. forget – forgot – forgotten, be smart and don’t be rotten

21. begin – began – begun  / run – ran – run  / cling – clung – clung  / fling – flung – flung  / spin – spun – spun  /

22. find – found – found  / bind – bound – bound  / grind – ground – ground  /

23. see – saw – seen  / is, am, are – was, were – been

https://www.englishpage.com/irregularverbs/irregularverbs.html

=)  Всім бажаю успіху!

Ваша Діана Миколаївна Остачинська, репетитор англійської мови.

HARDLY, SCARCELY, BARELY, NO SOONER

Результат пошуку зображень за запитом "HARDLY / SCARCELY / BARELY ... WHEN"

http://www.grammaring.com/hardly-scarcely-barely-no-sooner

HARDLY / SCARCELY / BARELY … WHEN
NO SOONER … THAN

When a story is told in the past tense, the adverbials hardly, scarcely, barely and no sooner are often used to emphasise that one event quickly followed another. The verb describing the earlier event is usually in the past perfect tense. If hardly, scarcely, barely and no sooner are in the initial position, the subject and auxiliary are inverted:

Hardly had I arrived home when my phone rang. (I had hardly arrived home when my phone rang.)

Scarcely had she finished reading when she fell asleep. (She had scarcely finished reading when she fell asleep.)

Barely had they won the match when the coach had a heart attack. (They had barely won the match when the coach had a heart attack.)

No sooner had the company launched its new product than it went bankrupt. (The company had no sooner launched its new product than it went bankrupt.)

Note that hardly, scarcely and barely are followed by when, while no sooner is followed by than. (Sooner is the comparative form of soon.)

ONLY AFTER, ONLY IF, ONLY IN THIS WAY etc., NOT UNTIL

Результат пошуку зображень за запитом "only after did"

3.

2 . Exercise: https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-78970.php

http://www.grammaring.com/only-after-only-if-only-in-this-way-etc-not-until

When only after, only if, only in this way etc. are placed at the beginning of the sentence for rhetorical effect, the subject and auxiliary are inverted:

Only after lunch can you play. (You can only play after lunch.)

Only after finishing your homework can you play. (You can only play after you finish your homework.)

Only after you have finished your homework can you play. (You can only play after you have finished your homework.)

Only by guessing can you solve this puzzle. (You can only solve this puzzle by guessing.)

Only if everybody agreed would I accept this position. (I would only accept this position if everybody agreed.) 

Only in this way does this machine work. (This machine only works in this way.)

Only then did they discover his secret. (They only discovered his secret then.)

Only when he needed some help did he call me. (He only called me when he needed some help.)

Only when I filled my glass did I notice that it was broken. (I only noticed that my glass was broken when I filled it.)

The last sentence can be rephrased as:

Not until I filled my glass did I notice that it was broken. (I didn’t notice that my glass was broken until I filled it.)

If only is followed by the subject at the beginning of the sentence, there is no inversion:

Only you can understand. (No one else can understand.)

Page 1 of 3