Найпоширеніші префікси в англійській мові : Opentalk

https://grammarway.com/ua/prefixes

Префікси англійської мови використовуються для утворення нових слів. Вони можуть змінювати значення слова, але в більшості випадків вони не змінюють частину мови, до якої це слово належить. Префікси стоять перед коренем слова і часто приєднуються до дієслівприкметниківіменників та прислівників.

Не існує чітких правил приєднання префіксів, так як префікси, що використовуються в англійській мові, були запозичені з французької, грецької та латинської мов. Тому слова с префіксами преба запам’ятовувати кожне окремо. Однак, знання англійських префіксів значно допоможе при запам’ятовуванні нових слів.

 • prefix – префікс
 • impolite – неввічливий, нечемний
 • antiaircraft – протиповітряний
 • co-operation (cooperation) – співпраця, співробітництво
 • undergo – зазнавати, зносити
 • anti-American – антиамериканський

Заперечні префікси

Префікси un-, in-, im-, il-, ir-, a-, non-, dis-, а також mis– вживаються для утворення заперечної форми слова або його антоніма. В більшості випадків вони приєднуються до прикметників. В реченні використання таких префіксів можна замінити заперечною часткою not.

 • I am unable to do this. – Я не в змозі зробити це.
 • I am not able to do this. – Я не можу зробити це.
 • It’s impossible! – Це неможливо!
 • It’s not possible! – Цього не може бути!

 

 

Префікс un- використовується частіше за інші префікси та приєднується до слів, що можуть починатися як з голосного, так і з приголосного звуків.

 • unable – бути не в змозі, неспроможним
 • unhelpful – некорисний, даремний
 • unknown – невідомий
 • uncomfortable – некомфортний
 • unfinished – незакінчений
 • able – бути спроможним
 • helpful – корисний
 • known – відомий
 • comfortable – комфортний
 • finished – закінчений, завершений

Префікс in– використовується зі словами, що починаються з голосних (окрім i и u) та приголосних.

 • accurate → inaccurate (неточний)
 • organic → inorganic (неорганічний)
 • appropriate → inappropriate (непідходящий, невідповідний)
 • sane → insane (ненормальний)
 • definite → indefinite (невизначений)
 • decent → indecent (неналежний, непристойний)

Префікс im– приєднується до слів, що починаються тільки на приголосні m та p.

 • moral → immoral (аморальний)
 • mobile → immobile (нерухомий)
 • possible → impossible (неможливий)
 • polite → impolite (нечемний, неввічливий)

Префікс il– вживається зі словами, що починаються з приголосного l.

 • legal → illegal (нелегальний)
 • logical → illogical (нелогічний)
 • legible → illegible (нечіткий, нерозбірливий)
 • literate → illiterate (неписьменний, безграмотний, невіглас)

Префікс ir– вживається тільки з тими словами, що починаються з приголосного r.

 • regular → irregular (неправильний)
 • responsible → irresponsible (безвідповідальний)
 • relevant → irrelevant (невідповідний, недоречний, той, що не має відношення)
 • rational → irrational (нераціональний)

Префікс a– приєднується тільки до тих слів, що починаються з приголосного. Він має значення відсутності певної якості.

 • political → apolitical (аполітичний)
 • sexual → asexual (асексуальний, безстатевий)
 • theist → atheist (атеїст)
 • moral → amoral (аморальний)

Префікс -a також має значення  «на», «в», «у бік до» або ж вказує на спосіб дії. В цьому значенні a- може змінювати частину мови, до якої належить слово. В більшості випадків він приєднується до іменників, утворюючи прикметники та прислівники, або ж до прикметників, утворюючи прислівники.

 • ablaze – палаючий, той що у вогні
 • abed – той, що лежить у ліжку, на ліжку
 • afoot – пішки, той, що йде пішки 
 • agape – роззявивши рота
 • ashore – до берега, на берег, на березі
 • away – далеко, віддаля, здалеку
 • blaze – вогонь, полум’я
 • bed – ліжко
 • foot – ступня
 • gape – позіх, здивований погляд
 • shore – берег
 • way – шлях, дорога, маршрут
 • afar – далеко, удалині, здалеку
 • aloud – вголос, гучно
 • alow – внизу, вниз, донизу
 • awry – кривий, невдалий, косо, набік
 • far – далекий, дальній
 • loud – гучний
 • low – низький 
 • wry – кривий, неправильний, невдалий

Префікс non– може стояти як перед голосним, так і перед приголосним звуком. Префікс вказує на заперечення або відсутність чогось, певної якості.

 • conformist → noncomformist (інакомислячий, дисидент, бунтар)
 • sense → nonsense (безглуздя, нісенітниця)
 • descript → nondescript (невизначений, таке, що важко визначити)
 • non-alcoholic (безалкогольний)

Префікс dis– приєднується до слів, що починаються з голосного або приголосного звуків. Префікс вказує на протилежність дії, якості.

 • like → dislike (не любити)
 • agree → disagree (не погоджуватися)
 • comfort → discomfort (дискомфорт)
 • appear → disappear (щезати, зникати)
 • order → disorder (безлад, безладдя)
 • approve → disapprove (не схвалювати)

Префікс mis– вказує на неправильність чогось. Він вживається перед всіма звуками: приголосними та голосними.

 • understand → misunderstand (неправильно зрозуміти, не порозумітися)
 • spell → misspell (писати з помилками)
 • interpret → misinterpret (неправильно витлумачувати)
 • fortune → misfortune (невдача)
 • focusing → misfocusing (расфокусування)
 • hear → mishear (недочути, погано, неправильно почути)

Re-

Префікс re- вказує на повторюваність дії і на українську мову часто перекладається префіксом «пере-». Він часто приєднується до дієслів.

 • rewrite – переписувати
 • repaint – перефарбовувати
 • renew – обновляти, відновлювати
 • redirect – переадресовувати, переорієнтувати
 • redo – переробити
 • re-assort – пересортувати

Co-

Префікс co- вказує на певну дію, що виконується спільно з кимось або чимось.

 • coeducation – спільне навчання
 • coexist – співіснувати
 • cooperative – спільний, об’єднаний 
 • coworker – колега, товариш по роботі
 • collaboration – співробітництво, співпраця
 • coincidence – (випадковий) збіг 

Ex-

Префікс ex- в більшості випадків використовується з іменниками і передає значення «колишній»,«попередній», «минулий». У цьому значенні префікс завжди пишеться через дефіс. У реченні префікс ex- може замінятись на прикметник former (попередній).

 • ex-president – екс-президент, попередній президент
 • ex-boyfriend – колишній хлопець
 • ex-wife – колишня дружина
 • ex-member – колишній учасник
 • ex-minister – колишній міністр, екс-міністр
 • ex-emperor – колишній, попередній імператор

 

Префікс ex- також передає значення «ззовні», «за межами», «назовні», а також «точно», «абсолютно». В цьому значенні префікс завжди пишеться разом зі словом без дефісу, адже в більшості випадків воно не вживається без префіксів.

 • exterior – екстер’єр
 • expression – вираження, вираз, експресія
 • exception – виняток
 • excavate – копати, рити, викопувати
 • exhale – видихати

De-

Префікс de- вживається для того, щоб придати певному слову значення відходу, усунення чогось, зворотніх процесів.

 • departure – відправлення
 • deforestation – вирубка лісів
 • decentralization – децентралізація
 • dethrone – усувати, скидати з престолу
 • demotivate – демотивувати
 • degrade – погіршувати, знижувати, принижувати

Over-, Under-, Sub-

Префікс over– вказує на надмірність, перевищення, перебільшення чогось, над, понад чогось або якщо щось знаходиться над чимось.

 • overconfident – занадто впевнений
 • overweight – надлишкова вага, тягар, перевантажувати
 • overcome – побороти, подолати, перемогти
 • overcoat – пальто

Under– використовується як антонім до суфікса over– та перекладається як «недо-», «під-».

 • underestimate – недооцінювати
 • underweight – недостатня вага, недоваження
 • underline – підкреслювати
 • underwear – натільна білизна

Префікс sub– означає, що певний предмет знаходиться під чимось, підпорядкування чогось чомусь, певний підрозділ, а також має значення «майже».

 • submarine – підводний човен
 • subordinate – підпорядковуватись, підрядний
 • subtropical – субтропічний
 • substandard – нестандартний, нижче якості

Super-, Hyper-, Hypo-

Префікс super– передає значення того, що щось знаходиться над чимось, зверху, перевищення норм або ж вищості за якістю, розміром, зверхності чогось над чимось.

 • superscript – верхній, надрядковий індекс
 • supernatural – надприродний, надприродне явище
 • supermarket – супермаркет
 • supersize – великий розмір (більше норми)

Префікс hyper– використовується для позначення перебільшення, перевищення чогось, він синонімічний до префікса super-. Він часто використовується в наукових термінах та перекладається як «над-», «дуже», «гіпер-».

 • hyperactive – гіперактивний, надактивний
 • hypersonic – надзвуковий
 • hyperthermia – перегрівання організму, гіпертермія
 • hyperpower – наддержава

Hypo– протилежний за значенням до префікса hyper– і вказує на щось нижче норми, те, що знаходиться знизу, або ж слабке вираження певних якостей. Він також переважно використовується в термінах.

 • hypoactivity – гіпоактивність, знижена активність
 • hypoallergenic – гіпоалергенний, зі зниженим вмістом алергенів
 • hypothermia – гіпотермія, переохолодження
 • hypodermic – підшкірний

Ultra-, Infra-

Префікси ultra– та infra– протилежні за значенням та загалом використовуються в наукових термінах. За своїм значенням вони подібні до префіксів hyper– та hypo-.

Префікс ultra– означає щось, що знаходиться за межами чогось, над, понад чимось, щось крайнє. Слова з таким префіксом перекладаються як «зверх», «ультра».

 • ultraviolet – ультрафіолет
 • ultrasonic – ультразвуковий, надзвуковий
 • ultramicroscopic – ультрамікроскопічний
 • ultrafast – надшвидкий, дуже швидкий

Префікс infra– вказує на щось, що знаходиться нижче, в межах чогось, під, нижче певного показника. Слова з таким суфіксом перекладаються як «під-», «інфра-».

 • infrared – інфрачервоний
 • infrasonic – інфразвуковий
 • infraspecific – внутрішньовидовий
 • infrastructure – інфраструктура

Pre-, Post-

Префікси pre– та post– є парними антонімами.

Префікс pre– несе значення передування чогось чомусь, те, що стоїть перед чимось, або було до чогось.

 • preface – передмова
 • prepay – робити передоплату, авансувати
 • prehistoric – доісторичний
 • prewar – довоєнний, передвоєнний

Префікс post– вказує на те, що щось стоїть, йде, відбувається після чогось.

 • postgraduate – аспірантський, після закінчення університету
 • postscript – постскриптум, епілог
 • postdate – датувати більш пізнім числом
 • postwar – післявоєнний

Inter-, Intra-, Trans-

Префікси inter-, intra-, trans– за тим значенням, що надають слову, можуть бути синонімами.

Префікс inter– несе значення «серед чогось», «між певними групами» і вказує на зв’язки та взаємодію між певними групами, поняттями.

 • international – міжнародний
 • interstate – міжобласний, міжштатний, міждержавний
 • interact – взаємодіяти
 • interchange – обмінюватися, заміняти

Префікс intra– (intro-) передає значення «усередині», «в межах чогось».

 • intramural – той, що відбувається в стінах або в межах будинку
 • intravenous – внутрішньовенозний
 • intraday – добовий, той, що здійснюється в межах дня
 • introspect – вдивлятися, вникати,займатися самоаналізом 

Префікс trans– несе значення «через щось»: переміна, передача, перехід з одного стану в інший, а також зв’язки, з’єднання різних предметів, явищ тощо.

 • transnational – транснаціональний, міждержавний
 • transatlantic – трансатлантичний, американець
 • transport – транспорт
 • transform – змінювати, перетворювати, трансформувати

Pro-, Retro-, Anti-

Префікс pro– часто використовується для позначення руху, просування вперед або значення підтримки певної ідеї: «за щось», «в підтримку».

 • prospective – майбутній, очікуваний, можливий
 • progress – прогрес, розвиток, рух вперед
 • pro-American – проамериканський
 • pro-reform – прихильник, прибічник реформ

Префікс retro– використовується в значенні «назад», «позаду».

 • retrospective – ретроспективний, той, що стосується минулого
 • retrogress – погіршуватися, рухатись назад
 • retroflex – загнутий назад
 • retroact – рухатись у зворотному напрямку, протидіяти

Префікс anti– передає значення «проти». Він є антонімом до префікса pro-.

 • antibiotic – антибіотик
 • antiaircraft – протиповітряний, зенітний
 • anti-American – антиамериканський
 • anti-corruption – антикорупційний

Extra-, Out-

Префікс extra– вказує на надмірність певної якості, вихід за межі, додатковість чогось або ж найвищий ступінь певної якості предмету. Він часто використовується з прикметниками.

 • extracurricular – позапрограмний, позакласний, факультативний
 • extraordinary – надзвичайний, екстраординарний
 • extracellular – позаклітинний
 • extracentral – позацентровий

Префікс out- передає значення «поза», «назовні», а також «бути або робити щось краще за інших», «перевершувати». Цей префікс часто додається до дієслівіменників та прикметників.

 • outdo – перевершити, побороти
 • outbuilding – службове приміщення, надвірна будівля
 • outspeak – висловитися, сміливо заявити, говорити гучніше, краще
 • outstanding – видатний, знаменитий, відомий

Hemi-, Semi-, Demi-

Префікси hemi-, semi-, demi– передають схоже значення: значення чогось неповного, зробленого наполовину. Однак, вони відрізняються за своїм походженням.

Префікс hemi– частіш за все зустрічається в наукових термінах та передає значення фізичної симетричної половини чогось, того, що було поділено «наполовину, напів». Він був запозичений з грецької мови.

 • hemisphere – півкуля
 • hemicycle – півколо
 • hemiplegia – геміплегія, параліч половини тіла (лівої або правої)
 • hemianopia – геміанопія, однобічна сліпота

Латинський префікс semi– окрім значення половини або дії, виконаної наполовину, передає значення неповної дії: «практично», «по суті», «злегка, трохи», «до певної міри»

 • semicircular – напівкруглий
 • semifinal – півфінал
 • semipermanent – майже незмінний, напівперманентний
 • semiconscious – в напівнепритомному стані

Французький префікс demi– передає значення «половина», «наполовину», «пів-» та використовується зі словами, що стосуються сфери мистецтва, моди, типографії, а також в військових термінах або інших термінах, що прийшли з французької мови.

 • demigod – напівбог
 • demitone – напівтон
 • demimonde – демімонд, люди сумнівної репутації
 • demi-lance – короткий спис

Mono-, Multi-

Префікси mono-, multi– є парними антонімами.

Префікс mono– вказує на щось одиничне, поодиноке, неподільне та єдине.

 • monologue – монолог, промова однієї людини
 • monogamy – моногамія, одношлюбність
 • monochromic – однофарбовий, одноколірний, монохроматичний
 • monopoly – монополія, виключне право

Префікс multi– передає значення чогось численного, неоднорідного, того, що складається з багатьох частин.

 • multicolor – багатобарвний, різнокольоровий
 • multipurpose – універсальний 
 • multiuser – той, що призначений для багатьох користувачів
 • multiway – багатоканальний

Mini-, Micro-, Macro-

Префікс mini– вказує на зменшену копію чогось або щось маленьке за розміром.

 • miniature – мініатюра, макет
 • miniskirt – спідниця міні
 • minimize – зменшувати, мінімізувати
 • minimal – мінімальний, найменший

Префікс micro– передає значення чогось, що має дуже маленькі розміри, таке, що важко помітити неозброєним оком.

 • microcomputer – мікрокомп’ютер
 • microbe – мікроб
 • microscope – мікроскоп
 • microwave – мікрохвильовий

Префікс macro– є своєрідним антонімом до micro– та вказує на щось велике, помітне, довготривале.

 • macroscopic – макроскопічний, той що можна побачити неозброєним оком
 • macrograph – макрознімок
 • macroeconomics – макроекономіка
 • macrocosmos – макрокосмос, макросвіт

En- (Em-)

Префікс en– відрізняється від інших префіксів англійської мови тим, що він може змінювати частину мови, до якої належить слово. En– часто приєднується до іменників та прикметників, утворюючи таким чином дієслова. Префікс en– передає значення «уводити в певний стан»,«оточувати», «наділяти чимось». Перед приголосним p префікс en– змінюється на em-.

 • encase – упакувати, помістити в оболонку
 • encircle – оточувати, охоплювати, обертатися
 • endanger – загрожувати, наражати на небезпеку
 • empower – уповноважувати, давати можливість
 • case – ящик, контейнер
 • circle – коло
 • danger – небезпека
 • power – сила, влада, можливість
 • enable – давати можливість
 • endear – вселити любов, змусити полюбити
 • enlarge – збільшувати, розширятися
 • enrich – збагачувати, поліпшувати, робити заможним
 • able – спроможний, той, що вміє, може
 • dear – дорогий, милий, коханий
 • large – великий
 • rich – багатий

Особливості написання префіксів

В англійській мові префікси, окрім заперечних, можуть писатися разом або ж через дефіс. В британському варіанті англійської мови префікси часто пишуться через дефіс, а іноді окремо від слова.  В американській англійській префікси завжди пишуться разом зі словом.

 • британська англійська
 • co-worker – колега, товариш по роботі
 • re-do – переробити
 • американська англійська
 • coworker – колега, товариш по роботі
 • redo – переробити

Завжди разом пишуться префікси зі словами, якщо слово практично ніколи не вживається без префіксів.

 • antibiotic – антибіотик
 • submarine – підводний човен
 • postpone – відкладати
 • transfer – переміщення, перехід